Obracaj.pl
nowy banner placu
O

Ubezpiecznia majątkowe

Do ubezpieczeń majątkowych zalicza się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, a także ubezpieczenie mienia. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni nas w przypadku, gdy wyrządzimy komuś szkodę i jesteśmy zobowiązani do jej naprawienia. Dzięki ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej odszkodowanie osobie poszkodowanej wypłaci za nas towarzystwo ubezpieczeniowe. Tym sposobem chroniony jest interes nie tylko nasz, ale i osoby poszkodowanej. Innym ubezpieczeniem majątkowym jest ubezpieczenie mienia. Ubezpieczenie to pozwala nam zabezpieczyć się na wypadek jego zniszczenia bądź utraty. Ubezpieczyć możemy na przykład budynki, budowle, maszyny, urządzenia czy wyposażenie.

Ubezpieczenie domu zagwarantuje ochronę przed skutkami pożaru i innych zdarzeń losowych, kradziezy, rabunku i wandalizmu. Polecamy tutaj pakiet CIGNA Bezpieczny Dom. Ubezpieczenie CIGNA Bezpieczny Dom dostepne jest w 2 programach (podstawowym i rozszerzonym) oraz w 4 wariantach tak, by umożliwić dostosowanie zakresu świadczeń do indywidualnych potrzeb.
Ubezpieczenia oferowane w CIGNA Bezpieczny Dom:
  • ubezpieczenie mienia,
  • ubezpieczenie kosztów związanych z usuniecięciem awarii,
  • ubezpieczenie OC  w życiu prywatnym,
  • ubezpieczenie kosztów pomocy prawnej,
  • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
  • ubezpieczenie NNW,
  • ubezpieczenie pobytu w szpitalu.
     
esco, serwisy www, grafika, oprogramowanie, komputery, bielsko