Obracaj.pl
nowy banner placu
O

Kredyty samochodowe

KREDYT samochodowy to sposób na wymarzone cztery kółka!
Wszystkim swoim Klientom proponujemy KREDYT samochodowy. Z nami możesz kupić nowy lub używany pojazd, spłacić kredyt lub leasing w innym banku.
 
Przeznaczenie:
 • Zakup nowego lub używanego samochodu osobowego lub ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony
 • Zakup nowego lub używanego motocykla, pojazdu typu quad, statku wodnego, np: jachtu, skutera wodnego
 • Zakup nowego motoroweru lub skutera
 • Refinansowanie kredytu na zakup środka transportu udzielonego Ci przez inny bank
 • Refinansowanie leasingu środka transportu na podstawie umowy leasingu
Kwota KREDYTU:
 • Minimalna kwota - 5 000 PLN
 • Maksymalna kwota - 120% wartości przedmiotu zabezpieczenia
 • Kredyty na refinansowanie udzielane mogą być na 100% zadłużenia plus koszty przeniesienia kredytu wraz z ubezpieczeniem
Okres kredytowania:
 • 8 lat - w przypadku samochodów
 • 7 lat  - w przypadku motocykli, pojazdów typu quad, statków wodnych, np: jachtów, skuterów wodnych
 • 3 lata - w przypadku motorowerów i skuterów
 • W przypadku kredytowania używanych środków transportu, w tym w ramach refinansowania kredytu/leasingu suma wieku środka transportu i planowanego okresu kredytowania nie może przekroczyć 15 lat. Wiek środka transportu liczony jest od daty produkcji
Waluta KREDYTU:
Kredyt samochodowy może zostać udzielony w PLN lub w CHF
 
Spłata KREDYTU:
Spłata kredytu i odsetek odbywa się w terminach miesięcznych ustalonych przez Ciebie. Może wybrać jeden z dwóch sposobów spłaty:
 • raty równe w całym okresie kredytowania
 • raty malejące wraz z upływem okresu kredytowania
Dzień płatności raty może zostać ustalony w przedziale od 1 do 28 dnia miesiąca.
Spłata kredytu waloryzowanego CHF dokonywana jest w PLN, kwota raty jest przeliczana wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej, obowiązującego na dzień spłaty.
 
Karencja w spłacie KREDYTU:
Spłatę KREDYTU na zakup środka transportu oraz kredytu na refinansowanie możesz rozpocząć nawet z 3 - miesięczną karencją w spłacie kapitału. W okresie karencji  spłacasz wyłącznie odsetki od kredytu.
 
Wcześniejsza spłata KREDYTU:
Masz możliwość dokonania wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu. W przypadku wcześniejszej częściowej spłaty  masz do wyboru:
 • zmniejszenie wysokości rat kapitałowo – odsetkowych przy utrzymaniu dotychczasowego okresu kredytowania
 • skrócenie okresu kredytowania przy utrzymaniu dotychczasowego poziomu wysokości rat kapitałowo – odsetkowych
 Proponujemy również:
 • Dodatkowe formy zabezpieczenia – ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy, ubezpieczenie na życie
 • Atrakcyjny pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych
KREDYT obejmuje dodatkowo:
 • Pokrycie z kredytu ubezpieczenia i prowizji
 • Łączenie dochodów wnioskodawców
 • Kompleksową obsługę bankowo-ubezpieczeniową
   
esco, serwisy www, grafika, oprogramowanie, komputery, bielsko