Obracaj.pl
nowy banner placu
O

Ubezpieczenia firmowe

Pakiet „EURO 10 Plus” adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorców. Konstrukcja Pakietu pozwala na kompleksowe zabezpieczenie interesu majątkowego klientów, poprzez przeniesienie wielu zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą na CIGNA STU S.A.

Produkt może być sprzedawany w dwóch programach, tj. w programie podstawowym lub rozszerzonym.

Program podstawowy obejmuje:
  • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
Warunkiem zawarcia dowolnie wybranych ubezpieczeń z programu rozszerzonego jest zawarcie dwóch dowolnie wybranych ubezpieczeń z programu podstawowego.

W skład programu rozszerzonego – oprócz ubezpieczeń wymienionych wyżej, wchodzą:
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych oraz danych, programów i nośników danych,
  • ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo),
  • ubezpieczenie kosztów stałych działalności,
  • ubezpieczenie wandalizmu,
  • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • ubezpieczenie kosztów kredytu bankowego.
esco, serwisy www, grafika, oprogramowanie, komputery, bielsko