Obracaj.pl
nowy banner placu
O

Kredyty konsolidacyjne

Cele kredytu konsolidacyjnego:
 • połącznie wszystkich dotychczasowych rat, dzięki czemu możesz płacić jedną mniejszą ratę;
 • mozliwość wydłużenia okresu kredytowania;
 • możliwoć zminiejszenia marży dzięki zabezpieczeniu w postaci hipotki ustanowionej na nieruchomośi;
 • zwiększenie zdolności kredytowej.
Kredyty, które można skonsolidować:
 • kredyt mieszkaniowy;
 • kredyt samochodowy;
 • kredyt gotówkowy;
 • karta kredytowa;
 • linia debetowa na rachunku bieżącym.
Waluty:
 • PLN
 • CHF
 • USD
 • EUR
Porównanie miesięcznych rat wszystkich zobowiązań oraz raty kredytu konsolidacyjnego, który je spłaca.
 
 
RATY
RODZAJ KREDYTU AKTUALNE OPROCENTOWANIE KWOTA KREDYTU W PLN AKTUALNA RATA
Kredyt samochodowy 14% 20 000 450 PLN
Pożyczka 17% 30 000 750 PLN
Karta kredytowa 20% 7 000 350PLN
Kredyt mieszkaniowy 5% 250 000 1 450 PLN
Stare raty     3 000 PLN
Nowa rata     1 400 PLN
 
 
W przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny konsolidacyjny powinieneś dysponować nieruchomością, którą możesz przedstawić w Banku jako zabezpieczenie spłaty kredytu. Nieruchomość powinna mieć uregulowany stan prawny oraz powinna być wolna od obciążeń, tzn. nie powinny być ustanowione na niej służebności na rzecz osób trzecich oraz nie powinno być wpisanej hipoteki na rzecz innego Banku.
 
W przypadku ubiegania się o kredyt na początku należy przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamość Wnioskodawcy, takie jak: dowód osobisty oraz zazwyczaj drugi dokument tożsamości, książeczka wojskowa (w przypadku mężczyzn w wieku poborowym). Pozostałe dokumenty wymagane przez Kredytodawcę można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza grupa dokumentów odnosi się do sytuacji finansowej Kredytobiorcy i ma na celu potwierdzenie źródła i wysokości uzyskiwanych dochodów oraz posiadanych zobowiązań wobec innych instytucji finansowych. Druga grupa dokumentów dotyczy nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu. Bank będzie chciał potwierdzić jej stan prawny oraz na podstawie dostarczonych przez Wnioskodawcę dokumentów podjąć decyzję co do możliwości udzielenia kredytu i zabezpieczenia się na danej nieruchomości.
Z uwagi na to, że kredyt konsolidacyjny przeznaczony jest na spłatę posiadanych zobowiązań (np. kredyt ratalny, limit w koncie, kredyt samochodowy, limit w karcie kredytowej) i ma na celu skonsolidowanie posiadanych zobowiązań w jeden kredyt hipoteczny, należy w Banku przedstawić umowy spłacanych zobowiązań oraz opinie/zaświadczenia informujące o aktualnym saldzie zadłużenia, numerze rachunku kredytowego do spłaty zobowiązań oraz jakości obsługi tych zobowiązań.
 
Dokumenty potwierdzające źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów:
 
W przypadku umowy o pracę należy przedstawić zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów, najczęściej każdy Bank posiada swój druk bankowy, który wypełnić powinien Pracodawca. Często bez względu na źródło uzyskiwanych dochodów zostaniesz też poproszony o wyciąg bankowy z rachunku osobistego, wyciąg z posiadanych kart kredytowych oraz kopię rocznego zeznania podatkowego złożonego w Urzędzie Skarbowym.
 
W przypadku pozostałych źródeł uzyskiwania dochodów katalog wymaganych przez poszczególne Banki dokumentów jest zróżnicowany. Jeśli uzyskujesz dochód z tytułu umowy-zlecenia albo umowy o dzieło, będziesz musiał przedstawić przede wszystkim aktualne i podpisane w ostatnich miesiącach umowy ze zleceniodawcą oraz przedłożyć rachunki za wykonane usługi.
 
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy przedstawić dokumenty rejestrowe firmy, czyli wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i NIP. Bank będzie najczęściej też wymagał zaświadczenia o niezaleganiu w odprowadzaniu  podatku do Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bank zechce też uzyskać potwierdzenie wysokości dochodu z tytułu prowadzonej działalności. Dokumenty, jakich w tym celu Bank będzie wymagał, uzależnione są od formy rozliczania się Twojej firmy z Urzędem Skarbowym. Jeśli prowadzisz działalność na zasadach ogólnych, to przygotuj książkę przychodów i rozchodów oraz ostatnie roczne zeznanie podatkowe złożone w Urzędzie Skarbowym. Niekiedy możesz być poproszony o dostarczenie zeznań podatkowych za wcześniejsze lata. Jeśli natomiast rozliczasz się w formie karty podatkowej, to w Banku musisz przedłożyć decyzję dotyczącą ustalenia stawki karty podatkowej wydanej przez Urząd Skarbowy na bieżący rok.
 
Dokumenty dotyczące nieruchomości:
 
Najważniejszym dokumentem, który musisz przygotować jest aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości, który uzyskasz we właściwym dla położenia nieruchomości sądzie wieczystoksięgowym. Bank może również poprosić do wglądu o dokument na podstawie którego nabyłeś prawo własności do nieruchomości, czyli np. akt notarialny. Należy także mieć na uwadze, że Bank będzie wymagał wyceny nieruchomości sporządzonej przez Rzeczoznawcę Majątkowego.
 
esco, serwisy www, grafika, oprogramowanie, komputery, bielsko