Obracaj.pl
nowy banner placu
O

Ubezpieczenia Komunikacyjne

UBEZPIECZENIA OC - ubezpieczenie komunikacyjne od odpowiedzialności cywilnej (OC) musi posiadać każdy pojazd mechaniczny, poruszający się po drogach. Ubezpieczenie OC uchroni nas przed finansowymi następstwami wypadku, za który ponosimy winę. Dzięki polisie nie zapłacimy:
 • Za naprawę cudzego samochodu, który uszkodziliśmy.
 • Za inne wyrządzone komuś szkody materialne.
 • Za leczenie potrąconego przez nasz przechodnia.
 • Renty inwalidzkiej lub odszkodowania dla ofiar wypadku.
UBEZPIECZENIA AUTOCASCO - polisy autocasco to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne. Może je wykupić tylko właściciel pojazdu zarejestrowanego w Polsce. Górna granica ubezpieczenia powinna odpowiadać jego aktualnej wielkości rynkowej. Polisa jest ważna jedynie z dowodem własności dla samochodów kupionych w Polsce lub oryginalnym kwitem odprawy celnej dla pojazdów kupionych za granicą. Ubezpieczenie autocasco chroni przed stratami materialnymi związanymi z użytkowaniem samochodu. Przede wszystkim zapewnia odszkodowanie za auto, jeśli zniszczy je lub uszkodzi sam właściciel lub osoba przezeń uprawniona do prowadzenia pojazdu. Dotyczy to też sytuacji, gdy pojazd uszkodzą nieznani sprawcy lub zwierzęta. W zależności od wariantu, polisa AC może też chronić od kradzieży lub zniszczenia auta przez żywioły, takie jak: huragan, piorun grad, powódź, pożar, zapadanie się lub opadanie ziemi. Stawki uzależnione są od wielu czynników:
 • marki pojazdu
 • wartości pojazdu
 • wieku pojazdu
 • wieku właściciela
 • stażu kierowcy
 • sposobu użytkowania
 • miejsca rejestracji
UBEZPIECZENIE NNW - Ubezpieczenie NNW gwarantuje, że firma wypłaci odszkodowanie gdy w wyniku wypadku posiadacz polisy zginie lub dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę świadczeń kierowcy i pasażerom pojazdu w ilości dopuszczonej w dowodzie rejestracyjnym.

Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie zaistniałe podczas:
 • ruchu pojazdu,
 • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • postoju pojazdu,
 • naprawy pojazdu,
 • załadunku i rozładunku pojazdu.
Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne
 
UBEZPIECZENIE ASSISTANCE - Ubezpieczenie assistance zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom w czasie podróży w zakresie pomocy technicznej i medycznej. Pomoc ta jest udzielana w związku z wypadkiem drogowym, awarią samochodu, jego utratą lub chorobą kierowcy albo pasażera.
Polisa ma zwykle zastosowanie w pewnej podanej w OWU odległości od miejsca zamieszkania ubezpieczonego. Jeżeli w czasie podróży samochodem zdarzy się nam kolizja drogowa i nasz pojazd zostanie unieruchomiony mając polisę assistance możemy wezwać bezpłatną pomoc drogową. Z pomocy możemy skorzystać również w razie awarii samochodu, jego utraty lub choroby kierowcy czy pasażera. Możemy liczyć na:
 • odholowanie pojazdu do warsztatu lub miejsca złomowania pojazdu,
 • naprawę samochodu,
 • wynajęcie samochodu zastępczego,
 • transport dla kierowcy i pasażerów,
 • zakwaterowanie w hotelu,
 • zapewnienie opieki dzieciom,
 • opieka i transport medyczny.
 
esco, serwisy www, grafika, oprogramowanie, komputery, bielsko