Obracaj.pl
nowy banner placu
O

Kredyty Hipoteczne

Przeglądasz oferty kredytów gotówkowych, ale nie chcesz spłacać tak wysokich odsetek.
Mamy dla ciebie rozwiązanie!
 
Pożyczka hipoteczna daje ci możliwość uzyskania taniej gotówki, którą możesz przeznaczyć na dowolny cel. Dzięki zabezpieczeniu w postaci hipoteki ustanowionej na nieruchomości otrzymujesz ofertę oprocentowaną tak nisko, jak kredyt mieszkaniowy.
 
Skontakuj się z nami a:
  • dopasujesz ratę pożyczki do swoich możliwości,
  • wybierzesz najkożystniejszą walutę i oprocentowanie
  • określisz maksymalny okres pożyczki;
  • dowiesz się, w jaki sposób oferty bankowe różnią się od siebie,
  • w prosty sposób załatwisz  wszystkie formalności,
  • podpiszesz umowę kredytową z bankiem.
Zdolność kredytowa:
 
W celu uzyskania pożyczki niezbędne jest udokumentowanie posiadanej zdolności kredytowej, czyli otrzymywania wpływów (np. z umowy o pracę lub działalności gospodarczej) pozwalających na regularną spłatę rat. Bank ocenia również stabilność źródła dochodów i perspektywy ich utrzymania w przyszłości.
Na zdolność kredytową mają także wpływ posiadane już zobowiązania (raty kredytów, karty kredytowe, limity w koncie, alimenty).
 
Zabezpieczenia:
 
Podstawowym zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka ustanawiana na nieruchomości – już posiadanej, albo należącej do osoby trzeciej, która wyraża na to zgodę. Nieruchomość będąca przedmiotem zabezpieczenia jest weryfikowana przez Bank zarówno od strony jej wartości, jak i stanu prawnego. Nie może być obciążona inną hipoteką ani służebnością.
Innymi stosowanymi zabezpieczeniami pożyczki są ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych z cesją na bank (obowiązkowo) oraz ewentualnie inne ubezpieczenia, czy też poręczenie lub blokada na rachunku stosowane w indywidualnych sytuacjach.
 
Historia kredytowa:
 
Elementem analizy wniosku o pożyczkę jest sprawdzenie bazy BIK (Biuro Informacji Kredytowej) oraz RNK (Rejestr Niesolidnych Klientów). Pozwala to na weryfikację, czy wszystkie posiadane zobowiązania zostały wpisane we wniosku kredytowym oraz czy są obsługiwane bez opóźnień. Zobowiązania są przechowywane w bazach jeszcze przez kilka lat po ich spłacie, więc zaległości w płaceniu rat mogą skutecznie uniemożliwić zaciągnięcie kredytu. Niektóre banki dopuszczają kredytowanie osób, które w przeszłości miały opóźnienia, w praktyce jednak zaległości większe niż 90 dni najczęściej nie są akceptowane.
 
Ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej:
 
Pożyczkę można zaciągnąć w złotych lub w walucie obcej, z czego najbardziej popularną jest frank szwajcarski. Innymi dostępnymi walutami są m.in. euro, dolar i funt.
Często stosowaną zasadą przy wyborze waluty jest branie kredytu w walucie takiej, w jakiej osiąga się zarobki. Ze względu jednak na znaczną różnicę w wysokości stóp procentowych i wynikające z tego niższe oprocentowanie, często wybierany jest kredyt we frankach szwajcarskich.
Decydując się na taką pożyczkę należy pamiętać o ryzyku walutowym, czyli możliwości zmian wysokości raty pod wpływem wahań kursu.
Nie oznacza to, że pożyczka w złotych jest pozbawiona ryzyka. Nadal pozostaje ryzyko stopy procentowej, które może być wyższe niż ryzyko walutowe.
 
Przykładowe raty:
 
Przykładowa wysokość miesięcznych rat dla różnych kwot pożyczki hipotecznej, przy założeniu 25-letniego okresu kredytowania.
 
 
KWOTA POŻYCZKI HIPOTECZNEJ
WALUTA 100 000 300 000
CHF 668 zł 1 960 zł
USD 657 zł 1 921 zł
EUR 787 zł 2 315 zł
PLN 799 zł 2 345 zł
 
Pożyczka hipoteczna pozwala tanio uzyskać gotówkę, którą przeznaczyć można na dowolne cele. Wysokość raty pożyczki hipotecznej zależy od wielu czynników, w szczególności od kwoty kredytu, poziomu wkładu własnego, waluty kredytu oraz okresu kredytowania.
 
DOKUMENTY
 
W przypadku ubiegania się o pożyczkę hipoteczną przeznaczoną na dowolny cel konsumpcyjny trzeba dysponować nieruchomością, którą można przedstawić w Banku jako zabezpieczenie spłaty kredytu. Nieruchomość powinna mieć uregulowany stan prawny oraz powinna być wolna od obciążeń, tzn. nie powinny być ustanowione na niej służebności na rzecz osób trzecich oraz nie powinno być wpisanej hipoteki na rzecz innego Banku.
 
Starając się o kredyt, należy przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamość, takie jak: dowód osobisty oraz przeważnie drugi dokument tożsamości, książeczka wojskowa (w przypadku mężczyzn w wieku poborowym). Pozostałe dokumenty wymagane przez Kredytodawcę można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza grupa dokumentów odnosi się do sytuacji finansowej Kredytobiorcy i ma na celu potwierdzenie źródła i wysokości uzyskiwanych dochodów oraz posiadanych zobowiązań wobec innych instytucji finansowych. Druga grupa dokumentów dotyczy nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki. Bank będzie chciał potwierdzić jej stan prawny oraz na ich podstawie podjąć decyzję co do możliwości udzielenia kredytu i zabezpieczenia się na nieruchomości.
 
Dokumenty potwierdzające źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów:
 
W przypadku umowy o pracę należy przedstawić zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów. Zazwyczaj Bank posiada swój druk bankowy, który wypełnić powinien Pracodawca. Często bez względu na źródło uzyskiwanych dochodów zostaniesz też poproszony o wyciąg bankowy z rachunku osobistego, wyciąg z posiadanych kart kredytowych oraz kopię rocznego zeznania podatkowego złożonego w Urzędzie Skarbowym.
 
W przypadku pozostałych źródeł uzyskiwania dochodów katalog wymaganych przez poszczególne Banki dokumentów jest zróżnicowany. Jeśli uzyskujesz dochód z tytułu umowy-zlecenia lub umowy o dzieło, będziesz musiał przedstawić przede wszystkim aktualne i podpisane w ostatnich miesiącach umowy ze zleceniodawcą oraz przedłożyć rachunki za wykonane usługi.
 
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy przedstawić dokumenty rejestrowe firmy, czyli wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i NIP. Bank będzie najczęściej też wymagał zaświadczenia o niezaleganiu w odprowadzaniu  podatku do Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bank chce też uzyskać potwierdzenie wysokości dochodu z tytułu prowadzonej działalności. Dokumenty, jakich w tym celu Bank będzie wymagał, uzależnione są od formy rozliczania się Twojej firmy z Urzędem Skarbowym. Jeśli prowadzisz działalność na zasadach ogólnych, to przygotuj książkę przychodów i rozchodów oraz ostatnie roczne zeznanie podatkowe złożone w Urzędzie Skarbowym. Niekiedy możesz być poproszony o dostarczenie zeznań podatkowych za wcześniejsze lata. Jeśli natomiast rozliczasz się w formie karty podatkowej, to w Banku musisz przedłożyć decyzję dotyczącą ustalenia stawki karty podatkowej wydanej przez Urząd Skarbowy na bieżący rok.
 
Dokumenty dotyczące nieruchomości:
 
Najważniejszym dokumentem, który musisz przygotować, jest aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości. Odpis uzyskasz we właściwym dla położenia nieruchomości sądzie wieczystoksięgowym. Najlepiej, jeśli odpis nie będzie starszy niż 1 miesiąc. Bank może również poprosić do wglądu o dokument, na podstawie którego nabyłeś prawo własności do nieruchomości, czyli np. akt notarialny. Należy także mieć na uwadze, że Bank będzie wymagał wyceny nieruchomości sporządzonej przez Rzeczoznawcę Majątkowego.
esco, serwisy www, grafika, oprogramowanie, komputery, bielsko