Obracaj.pl
nowy banner placu
O

Ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenia osobowe mogą w szczególności dotyczyć:

1) przy ubezpieczeniu na życie - śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku;
2) przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczeniem osobowym jest między innymi ubezpieczenie znajdujące się w ofercie firmy CIGNA STU  - Moja Rodzina. Ubezpieczenie jest skierowane do osób indywidualnych i rodzin. Moja Rodzina gwarantuje ochronę w sytuacjach, na które narażeni jesteśmy każdego dnia:
 • nieszczęśliwy wypadek ze skutkiem uszczerbku na zdrowiu lub śmiertelnym,
 • zgon dziecka, współmałżonka, rodziców lub teściów,
 • osierocenie dziecka,
 • urodzenie dziecka,
 • operacja,
 • poważne zachorowanie
Moja Rodzina zapewnia ochronę, która może stanowić doskonałe uzupełnienie systemu świadczeń socjalnych gwarantowanych przez państwo.

Następne ubezpieczenie z dziedziny ubezpieczeń osobowych tu ubezpieczenie nastepstw nieszczęśliwych wypadków. Jest ono oferowane przez wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe, m.in. przez firmę PTU S.A.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące stały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego.

Ponadto, za opłatą dodatkowej składki, umową ubezpieczenia mogą być objęte:
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące długotrwały uszczerbek na zdrowiu 
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków, których bezpośrednią przyczyną był zawał serca, udar mózgu (spowodowany krwotokiem do mózgu), paraliż. 
Ubezpieczenia osobowe to także ubezpieczenia pomocy w podróży oferowane m.in przez WARTĘ.  Ubezpieczenie skierowane jest do osób wyjeżdżających w podróż zagraniczną lub krajową - głównie w celach turystycznych.

Umowa ubezpieczenia - w zależności od wybranego przez Ubezpieczającego zakresu ubezpieczenia - obejmuje:
 • koszty leczenia Ubezpieczonego, koszty związane z przewiezieniem chorego lub transportem zwłok do Polski
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną
 • pomoc prawną lub finansową straty finansowe
 • bagaż podróżny znajdujący się pod opieką Ubezpieczonego,
 • odpowiedzialność cywilną za wyrządzone przez Ubezpieczonego szkody rzeczowe i osobowe
 • ryzyka narciarskie tj. sprzęt narciarski (narty biegowe, zjazdowe, wodne, deska snowboardowa, windsurfingowa), koszty leczenia w Polsce po wypadku narciarskim za granicą oraz SKI PLUS (zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego, refundacja kosztów niewykorzystanego karnetu uprawniającego do korzystania z wyciągów narciarskich, świadczenie rekompensujące zamknięcie tras zjazdowych).
esco, serwisy www, grafika, oprogramowanie, komputery, bielsko